Assemblea General de Socis 2017-2018

La Junta del Club Bàsquet Ribes anuncia la data i hora de l’assemblea general de socis d’aquesta temporada i anima a tothom a participar-hi.

Benvolguts socis,

Ens dirigim a vosaltres per informar-vos que el proper divendres 27/04/18 a les 19h00 en primera convocatòria i a les 19h30 en segona, farem l’Assemblea General al pavelló.

Ens agradaria insistir en la vostra participació, ja que a més dels punts habituals en una Assemblea General, votarem una modificació dels Estatuts del Club pel que fa al seu article 24, que parla del temps màxim de convocatòria de noves eleccions una vegada el club està regit per una Junta Gestora. La Junta del Club actual vol canviar els 3 mesos actuals a 12, per les dificultats administratives que això implica.

Els punts a discutir durant l’Assemblea General són els següents:

  • Lectura de l’acta anterior.
  • Tancament del pressupost de la temporada 2016/2017.
  • Aprovació del pressupost de la temporada 2017/2018.
  • Modificació del estatuts en el seu article 24.
  • Convocatòria d’eleccions.
  • Precs i preguntes.

Esperant merèixer la vostra atenció i sobretot la vostra presència en la data mencionada, rebeu una cordial salutació.

Moltes gràcies,

Junta del Club Bàsquet Ribes